kazmax - Linux で自宅サーバー

csin - ライブラリコールの説明 - Linux コマンド集 一覧表

  1. 名前
  2. 書式
  3. 説明
  4. 準拠
  5. 関連項目

名前

csin, csinf, csinl - 複素数の正弦 (sine)

書式

#include <complex.h>
double complex csin(double complex z );
float complex csinf(float complex z );
long double complex csinl(long double complex z );
-lm でリンクする。

説明

複素数の正弦 (sine) 関数 csin(z) の定義は (exp(i*z)-exp(-i*z))/(2*i) である。

準拠

C99

関連項目